Swea - Barcelona

   Print  
Swea - Barcelona
Swea Barcelona. Swedish Women's Educational Association. Swedish speaking women meant for social activities, celebrating traditions and networking. SWEA Barcelona hälsar alla svenska och svensktalande kvinnor över 18 år, bosatta i Barcelona med omnejd, välkomna i vår gemenskap. Varje säsong arrangerar SWEA Barcelona ett program med bl. a utflykter och studiebesök, middagar och luncher. Dessutom har vi ett 10-tal aktivitetsgrupper. När du går med i SWEA Barcelona blir du dessutom medlem i SWEA International och får då tillgång till ett nätverk som sträcker sig över praktiskt taget hela jorden.